VPIS

Vrtec vsako leto februarja izvede vpis za novo šolsko leto in na podlagi števila in starosti otrok oblikuje oddelke ter ustrezno kadrovsko zasedbo. Vrtec sprejema otroke v starosti od 11 mesecev do vstopa v šolo. Posledično oblikuje homogene, heterogene oddelke prvega in drugega starostnega obdobja ter kombinirani oddelek. V skladu z Zakonom o vrtcih je vpis v vrtec možen preko celega leta. Čez leto vrtec sprejema otroke do zapolnitve prostih mest.