O NAS

MODRINČEK, zasebni vrtec, d. o. o., je vrtec, ki ga je ustanovila Sonja Pezdirc, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in direktorica vrtca. Zasebni vrtec Modrinček je od 01. 02. 2017 vpisan v razvid vrtcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Vrtec izvaja Kurikulum za vrtce, ki ga je na 26. seji dne 18. 03. 1999 sprejel Strokovni svet Republike Slovenije. Z delovanjem na naslovu Žabja vas 14A, Novo mesto, je pričel 01. 02. 2017.
V šolskem letu 2018/19 so otroci razporejeni v sledeča oddelka:
ZVEZDICE, starost 1-2 leti, 14 otrok in
SONČKI, starost 3-6 let, 21 otrok.

Smo prvi vrtec v Sloveniji, ki deluje po projektu Sočutnega varstva. Vrtec je upravičen do 85% subvencije s strani občine. Plačilo staršev se določa na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Z dnem 12. 07. 2018 je bil na občinskem svetu MO NM sprejet sklep, ki navaja, da so tudi starši, ki imajo otroke vključene v zasebne vrtce, upravičeni do zmanjšanja plačila vrtca zaradi reševanja stanovanjskega problema.
Za več informacij pokličite na 040 649 892, ali pišite na e-naslov modrincek@gmail.com.