Obvestilo o sprejetju novega odloka

Spoštovani starši,

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in je v Uradnem listu RS, objavljen dne 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojnoizobraževalno delo v vrtcu.

Organizirali bomo le nujno varstvo.

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morate starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Potrdilo oddate vzgojiteljici ob prihodu otroka v vrtec.

Obrazec ustreznega potrdila je v prilogi.

Več informacij na telefonski številki: 040 649 892.

Obvestilo o delovanju Modrinčka, zasebnega vrtca od 01. 02. 2021

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da vrtec v skladu z Odlokom vlade (Uradni list 12/2021 z dne 28. 01. 2021) od 01. 02. 2021 deluje v zmanjšanem obsegu, zato v kolikor potrebujete nujno varstvo za otroka, v skladu z 2. odst. 2. člena odloka,  v vrtec prinesite potrdilo delodajalca o opravljanju dela.

Starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, so plačila vrtca oproščeni. Izjave o zdravstvenem stanju otroka ne potrebujete več predložiti.

Prosimo vas, da se strogo držite priporočil in navodil o higienskih ukrepih.

S spoštovanjem.

Direktorica vrtca
Sonja Pezdirc